Turkish-English translations for sevdiğin:

love · favorite · favourite · other translations

sevdiğin love

Çünkü baban beni seviyor ben de babanı seviyorum ve ikimiz de seni çok ama çok seviyoruz.

Because your daddy loves me, and I love him, and we both love you, very, very, very much.

O da beni seviyor mu?

Does he love me too

Onu hala o kadar seviyor musun?

You still love her like that?

Click to see more example sentences
sevdiğin favorite

Bu benim en sevdiğim kızım ve o çok güzel, beyaz Amerikalı!

This is my favorite daughter. And she is a beautiful white American.

Hadi, bu en sevdiğin içecek.

Come on, it's your favorite drink.

Belki Lucy en sevdiği şarkıyı bilir.

Maybe Lucy knows his favorite song.

Click to see more example sentences
sevdiğin favourite

Bayanlar ve baylar, hepimiz biliyoruz ki havuç, şeytanın en sevdiği yiyecektir!

Ladies and gentlemen, we all know that carrots are the devil's favourite food!

Peki en sevdiğin İtalyan yönetmen o mu?

And is he your favourite Italian director?

Çok sevdiğin bir restoran, hobilerin ya da yaptığın bir spor var mı?

Do you have any favourite restaurants, or, um, hobbies? Sports?

Click to see more example sentences