Turkish-English translations for seven:

loving · lover · affectionate · fond · other translations

We also found translations for word seven in English.

seven loving

Çünkü baban beni seviyor ben de babanı seviyorum ve ikimiz de seni çok ama çok seviyoruz.

Because your daddy loves me, and I love him, and we both love you, very, very, very much.

O da beni seviyor mu?

Does he love me too

Onu hala o kadar seviyor musun?

You still love her like that?

Click to see more example sentences
seven lover

Sam Wilson senden çok daha iyi sevişiyor.

Sam Wilson is a much better lover than you.

En çok çorba seven kim?

Who's the soup lover?

Sanat ve Bart severler!

Art lovers and Bart lovers!

Click to see more example sentences
seven affectionate

Böyle güzel bir evin var benim gibi sevdiğin bir arkadaşın güzel ve sevecen bir eşin ve benim neyim var?

You have such a lovely house an affectionate friend like me and a beautiful and caring wife and what do I have?

O sana karşı çok sevecen bir babaydı.

He was a very affectionate father toward you.

Gerçek, sevecen bir erkek kardeş.

A real, affectionate brother.

Click to see more example sentences
seven fond

Ajan Gibbs seni seviyor gibi.

Agent Gibbs seems fond of you.

Leydi Mary seni çok seviyor.

Lady Mary's very fond of you.

Ben çilekleri çok seviyordum.

I'm very fond of strawberries.