Turkish-English translations for sevgili:

dear · Valentine · friend · beloved · love, loving, loved, lovely · lover · darling · boyfriend · fellow · old · sweet · girlfriend · lady · girl · queen · sweetheart · precious · honey · concubine · favourite · flame · sweety, sweetie · dove · Jill · gallant · other translations

sevgili dear

Bakın, Komiser, bu bayan çok yaşlı ve benim sevgili dostum.

Look, Lieutenant, this lady is a very old and dear friend of mine.

Benim sevgili, tatlı, şirin, küçük kuşum, benden nefret ettiğini söyle.

My dear, sweet, pretty little bird, tell me that you hate me.

Sevgili bayan, bu ilk ve son mektubum.

Dear Madam, this is my first and last letter.

Click to see more example sentences
sevgili Valentine

Bu gün Sevgililer Günü. Ve gerçekten çok özel bir şeyler yapmak istedim.

Today is Valentine's Day and I wanted to do something really special.

Ayrıca, Sevgililer Günü'nde bundan daha iyi bir bahane var mı?

Besides, is there any better excuse than Valentine's day?

Hadi ama bu "Sevgililer Günü".

Come on, it's Valentine's Day.

Click to see more example sentences
sevgili friend

Bakın, Komiser, bu bayan çok yaşlı ve benim sevgili dostum.

Look, Lieutenant, this lady is a very old and dear friend of mine.

Hayır Sen git sevgili dostum, ben burada bekleyeceğim.

No you go, my dear friend, and I'll wait outside.

Peki ona kim verdi? süphesiz sevgili bir dost, ama kim?

Who gave it to him? Some dear friend, no doubt. But which one?

Click to see more example sentences
sevgili beloved

Sevgili misafirler bugün burada bu adam ve kadını kutsal evlilik bağıyla birleştirmek için toplandık.

Dearly beloved, we are gathered here today to join this man and this woman in holy matrimony.

Ah fakat bak, Bizim onurlu sevgili misafirimiz burada.

Ah but look, here is our beloved guest of honour.

Ve senin sevgili Vicky.

And your beloved Vicky.

Click to see more example sentences
sevgili love, loving, loved, lovely

Sevgili Sam, seni seviyorum ve beni terk etmene izin veremem.

Dear Sam, I love you and I can't let you leave me.

Sevgili anne ve baba, hala Jeff'e aşık olduğumu fark ettim.

Dear, Mom and Dad, I realized I'm still in love with Jeff Fisher.

Sevgili annen seni bu ormanda ölüme terk etti.

Your loving mother abandoned you to die in these woods.

Click to see more example sentences
sevgili lover

Kendine bir iyilik yap ve başka bir sevgili bul.

Do yourself a favor and find another lover.

Sonra eski bir sevgili çıkageliyor ya da kazara başka birisi.

Then an old lover comes along or someone else by accident.

Evet, belki genç bir sevgili.

Yes, maybe a younger lover.

Click to see more example sentences
sevgili darling

Bayanlar ve baylar, benim sevgili eşim.

Uh, ladies and gentlemen, my darling wife.

Sevgili çocuğum, benimle gel.

Darling child, come with me.

Benim sevgili kızım geldi!

My darling daughter has arrived!

Click to see more example sentences
sevgili boyfriend

Hayır. Tatlım, bu çok uzun süre öncesinden bir sevgili.

No, honey, this is a boyfriend from a long time ago.

Evet, bir sevgili.

Yes, a boyfriend.

Dürüst olmak gerekirse,.. Bana hiç sevgili gibi davrandın mı?

To be honest, have you ever treated me as your boyfriend?

Click to see more example sentences
sevgili fellow

Ve şimdi sevgili dostum benim için yapabileceğin bir şey var, eğer yaparsan.

And now my dear fellow there's something you can do for me if you will.

Dün yakın arkadaşım ve sevgili habercimiz Thomas Logan ani ve trajik bir şekilde öldü.

Yesterday my dear friend and fellow reporter Thomas Logan died tragically and unexpectedly.

İyi geceler, sevgili Amerikalılar!

Good evening, my fellow Americans.

Click to see more example sentences
sevgili old

Bakın, Komiser, bu bayan çok yaşlı ve benim sevgili dostum.

Look, Lieutenant, this lady is a very old and dear friend of mine.

Sevgili, ben yaşlı bir adamım.

My dear, I'm an old man.

Kesinlikle eşcinsel olmayan eski bir sevgili.

An old boyfriend who's "definitely not gay.

Click to see more example sentences
sevgili sweet

Benim tatlı, sevgili küçük kızım

Oh, my dear, sweet little girl.

Lütfen, sevgili tatlı annem?

Please, my dear sweet mother?

Siz üç sevgili, tatlı, ölü adama!

You're three dear, sweet, dead men!

Click to see more example sentences
sevgili girlfriend

Yeni bir sevgili ister misin?

Do you want a new girlfriend?

Sen bir sevgili istiyorsun, Amy de birinin sevgilisi olmak istiyor.

You want a girlfriend, Amy wants to be someone's girlfriend.

Yeni bir sevgili de var mı?

There a new girlfriend in there?

Click to see more example sentences
sevgili lady

Bakın, Komiser, bu bayan çok yaşlı ve benim sevgili dostum.

Look, Lieutenant, this lady is a very old and dear friend of mine.

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar saygıdeğer devlet görevlileri, sevgili köylülerim

Good evening, ladies and gentlemen, honorable community officials, dear fellow villagers

Sevgili konuklar, bayanlar ve baylar!

Dear guests, ladies and gentlemen!

Click to see more example sentences
sevgili girl

Benim tatlı, sevgili küçük kızım

Oh, my dear, sweet little girl.

Ne oldu, sevgili kızım?

What happened, my dear girl?

Ah, sevgili kızım, ben

Oh, dear girl, I'm

Click to see more example sentences
sevgili queen

Ama size bir şey söylemeliyim sevgili Kraliçem.

But I must tell you something, my dear Queen.

Şimdi Sevgili Beyaz Kraliçe,

Now, my dear White Queen,

Sevgili Kraliçe Elizabeth, İngiltere nasıl?

Dear Queen Elizabeth, how is England?

Click to see more example sentences
sevgili sweetheart

Sevgili kızım. Hayatım benim.

My dear girl, my sweetheart.

Sevgililer Günün kutlu olsun hayatım.

Happy Valentine's Day, sweetheart.

Her gün Arnaldo lokantasında portmantonun altında yemek yiyorlar meşe ağacı altındaki sevgililer gibi.

They lunch every day at Arnaldo's, under the coat rack, like sweethearts under an oak tree.

Click to see more example sentences
sevgili precious

Sevgili baba, değerli anılar, yerel karakter, vs. Tamam.

Beloved father, precious memories, local character, et cetera.

Hoş geldiniz sevgili akşam kuşağı izleyicileri, değerli dizi indirenler ve korkutucu bilgisayar korsanları.

Welcome, precious primetime viewers, valued Internet downloaders, and scary digital pirates!

Sarhoş edici bir coşkun var sevgili dostum ama Zuse'nin vakti değerlidir.

Your enthusiasm is intoxicating, my dear Bartik, but Zuse's time is precious.

sevgili honey

Hayır. Tatlım, bu çok uzun süre öncesinden bir sevgili.

No, honey, this is a boyfriend from a long time ago.

Sevgililer günün kutlu olsun tatlım.

Happy Valentine's Day, honey.

Oturun. Oturun, sevgili Bay Muckle.

Sit down, Mr. Muckle, honey.

sevgili concubine

Beni affedin, benim sevgili hizmetkarım.

Forgive me, my beloved concubine.

sevgili favourite

'Sevgili Bay Henshaw' senin de favori kitabın mı?

Is Dear Mr. Henshaw your favourite book, too?

sevgili flame

Sevgili Cordelia, alevli oklar için teşekkürler

Dear Cordelia, thanks for the flaming arrows.

sevgili sweety, sweetie

Bugün senin doğum günün değil tatlım. Bugün sevgililer günü.

It's not your birthday today, Lulu. it's Valentine's Day, Sweetie.

sevgili dove

Yelena, benim sevgili güvercinim, aklın karıştı?

Yelena, my sweet dove, did you get confused?

sevgili Jill

Mutlu yıllar sevgili Jack ve Jill

Happy birthday, dear Jack And Jill

sevgili gallant

Sevgili Armand, ne kadar incesin.

My dear Armand, how very gallant.