sevmiyorum

Bu çok kötü, çünkü ben seni sevmiyorum.

That's too bad, because I don't love you.

Ben de seni sevmiyorum.

And I don't like you.

Bu gerçek aşk değil çünkü ben seni sevmiyorum.

It's not true love because I don't love you.

Evet ama, ben seni sevmiyorum.

Yeah, but, I don't love you.

Sen beni sevmiyorsun ve ben de seni sevmiyorum.

You don't love me, and I don't love you.

Ben şimdi de sevmiyorum.

I don't like you now.

Evet ama ben sevmiyorum.

Yeah, I don't like it.

Ve ben de seni sevmiyorum.

And I don't love you.

Ama ben seni sevmiyorum.

But I don't love you!

Ama ben onu sevmiyorum.

But I don't love her.