Turkish-English translations for sihirli:

magical, magic · other translations

sihirli magical, magic

Hayır, gerçek bir sihirli kelime var ve Martin onun ne olduğunu biliyor.

No, there is a real magic word and only Martin knows what it is.

Evet, bir çeşit olay yeri ve sihir numarası.

It's like a crime scene and a magic trick.

Bir tür sihir gibi mi?

Is this like a magic trick?

Click to see more example sentences