silahımı

Tamam, dün gece için özür dilerim ama silahımı sen mi aldın?

Okay, I'm sorry about last night, but did you take my gun?

Bana silahımı geri ver.

Give me the gun back.

Şimdi bana silahımı geri ver.

Now, give me back my gun.

Sen de benim silahımı ver.

You give me back my gun.

Silahımı bana geri ver.

Give me me gun back.

Bu mümkün değil, O zaman herkes silahımı görür!

That's not possible, since everybody could see my gun then!

Hey! Silahımı verin benim!

HEY! give me the gun!

Evet üzgünüm Terry silahımı çaldın?

Yeah, I'm sorry. Terry, you stole my gun?.

Silahımı sana kim verdi?

Who gave you my gun?

Beni al dostum Silahımı al

Take me. man. Take my gun.