sirkler

Ekmek ve sirkler?

Bread and circuses?

Veterinerler, doktorlar, hayvan kontrol uzmanları, hatta sirkler.

That would include vets, doctors, animal control, even circuses.

Gezici sirkler ve varyete gösterileri.

Traveling circuses and variety shows.