Turkish-English translations for sistemli:

systemic, system · methodical · systematical, systematically, systematic · orderly · other translations

sistemli systemic, system

Dinle, bu sistem hakkında sana çok önemli bir şey söylemeye geldim.

Listen, I've come to tell you something very important about this system.

Bu gizli silah bir düzine sisteme saldırdı ve hiç iz bırakmadan kayboldu.

This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.

Çocuklar, bu sistem bir sebepten dolayı var.

Boys, the system is in place for a reason.

Click to see more example sentences
sistemli methodical

Çok basit bir sistemimiz var.

We have a very simple method.

Ama temizlik sistemli ve dikkatli.

But the cleanup methodical and careful.

Bu adam sistemli, çok dikkatli ve en kötüsü, sabırlı.

This guy's methodical, exacting and worst of all, patient.

Click to see more example sentences
sistemli systematical, systematically, systematic

Ama akıllıca ve sistemli bir şekilde aynı zamanda rahatlığı ve verimliliği de arttırmalıyız.

But intelligently and systematically and at the same time we must improve ease and efficiency.

Sistemli ve düzenli olalım.

Let's be systematic and methodical.

Pekala, bunu sistemli olarak yapalım.

Fine, let's do this systematically.

Click to see more example sentences
sistemli orderly

Burada hukuk var, düzen var, sistem var.

There is law and order and a system here

Spektroskopik bir uydu araştırma sistemi izlemeliyiz.

We should order a spectroscopic satellite survey.

Burda, bir sistem var, ve bu sistem düzen demektir.

Here,there is a system,and that system means order.