sitrik

Karbonatlı su, sitrik asit, mısır şurubu suni ahududu tadı sebze renkleri ve koruyucular.

Carbonated water, citric acid, corn syrup artificial raspberry flavoring vegetable colors and preservative.

Karbonatlı su, sitrik asit, mısır şurubu suni ahududu tadı sebze renkleri ve koruyucular.

Çarbonated water, citric acid, corn syrup artificial raspberry flavoring vegetable colors and preservative.

Heather Larkin'in sarı bluzu osmanthus yağı, sitrik asit ve okaliptüse maruz kalmış.

Heather larkin's satin top was exposed to osmanthus oil, citric acid and eucalyptus.

Sitrik asit, evet.

Citric acid, yes.

Bu sitrik meyveler çok ağır.

These citric fruits are heavy.

Üzüm suyu, mısır pekmezi, meyve peltesi, sitrik asit, sodyum sitrat.

Grape juice, corn syrup, fruit pectin, citric acid, sodium citrate.