sohbete

Burası sohbet için uygun bir yer değil

This is not a good place to talk

İçki için teşekkür ederim. Ve sohbet için de.

Thank you for the drink and the talk.

Bu çok saçma bir sohbet, güzelsin ve her zaman güzel kalacaksın.

This is a ridiculous conversation. You're beautiful. You've always been beautiful.

Basit bir yemek, biraz sohbet. Biraz müzik Tanrı aşkına.

A simple dinner, some conversation, some music, for God's sake.

Endişelenmene gerek yok, Küçük J. Bu oldukça kısa bir sohbet olacak.

Not to worry, Little J. This is going to be a very short conversation.

Sohbet için sağ ol.

Thanks for the talk.

Küçük bir sohbet için vaktin var mı?

Do you have time for a little conversation?

İyi bir sohbet olmadı, değil mi?

This wasn't a good talk, was it?

Tamam, bu sohbete bir hafta sonra devam edeceğiz.

All right, we'll continue this conversation in a week.

Bu adil bir sohbet değil.

This is not a fair conversation.