Turkish-English translations for sokak:

street · alley · block · stray · road · st · lane · avenue · other translations

sokak street

Çünkü önemli olan bu ev ya da sokak değil.

'Cause it's not just about the house or the street.

Pekâlâ, bu senin neden sokağın karşısında olduğunu açıklıyor.

Well, that explains why you were across the street.

Sokak dansı ne ki?

What is street dance?

Click to see more example sentences
sokak alley

Ama gerçek şu ki Hopkins ve Timothy Brown dışında kimse ara sokakta neler olduğunu bilmiyor.

But the truth is, no one knows what happened in that alley except for Hopkins and Timothy Brown.

Bu evlerin arkasında bir sokak var.

There's an alley behind these houses.

O zaman belki o sokakta yatan sen olurdun.

Then maybe it's you lying in that alley.

Click to see more example sentences
sokak block

Bir sokak ötede çok iyi bir okul var.

There's a very good school about a block away.

Bir kaç sokak ötede.

It's just a few blocks.

Üç sokak ötede yaşıyor.

He lives three blocks away.

Click to see more example sentences
sokak stray

Tanrı aşkına, Doug, o bir sokak kedisi değil. O bir çocuk.

For Heaven's sake, Doug, she's not a stray cat she's a child.

Bir gün ölü bir bebek için kavga eden dört sokak köpeği buldum

One day I found four stray dogs fighting over a dead baby

Sokak köpeği gibi beni takip etmeyi kes.

Stop following me like a stray dog.

Click to see more example sentences
sokak road

Bay Poirot, Hickory Sokağı'ndan Celia Austin ve Colin McNabb sizi görmek istiyor.

Mr Poirot, Celia Austin and Colin McNabb are here to see you, from Hickory Road.

San Fernando Sokağı?

San Fernando Road?

Teksas Midlothian'da bomboş bir sokakta bir araba kazası.

Single-car accident on an empty road in Midlothian, Texas.

Click to see more example sentences
sokak st

St. Agnes kilisesi, Clay sokağı.

St. Agnes church, clay street.

Burası St. Luke Sokağı mı?

Hey, is this St. Luke's Place?

St Margaret Sokağı, Köprü Sokağı, Sumatra Yolu, Parlemento Sokağı

St Margaret Street, Bridge Street, Sumatra Road, Parliament Street

Click to see more example sentences
sokak lane

İşte Kiraz Ağacı Sokağı.

This here's Cherry Tree Lane.

Tek şerit, tek-yön sokaklar.

One lane, one-way streets.

Bayan Bagchi, Bishambar Mallik sokağı burası.

Mrs. Bagchi, this is Bishambar Mallik Lane.

Click to see more example sentences
sokak avenue

Sekizinci sokak ve Avenue D.

Eighth street and Avenue D.

Brook Caddesi mi, Brook sokağı mı?

Brook Avenue or Brook street?

Howard Bulvarı'ndan "J" Sokağı'na.

Howard Avenue to "J" Street.

Click to see more example sentences