Turkish-English translations for sonraki:

after · later · next · other · following · future · eventual · follow-up · subsequently, subsequent · ensuing · latter · secondary · other translations

sonraki after

Bak, Peter, Seni görmek istedim.. çünkü daha sonra çok farklı olacak.

Look, Peter, I wanted to see you because it's going to be different after.

Üç günden sonra bu daha iyi olmalı.

So after three days, this better be good.

Bir süre sonra insanlar soru sormaya başladı.

After a while, people started asking questions.

Click to see more example sentences
sonraki later

Ve sonra, bilirsin bi kaç gün belki hafta, ya da saat sonra, her neyse..

And then, you know, maybe a couple days later, week later, hour later, whatever it was.

Ve bir hafta sonra

And a week later

Bir hafta sonra da öldü.

And was dead a week later.

Click to see more example sentences
sonraki next

Hadi, bir sonraki yer için harika bir fikrim var.

Come on, I got a great idea for the next place.

Şimdi, bir sonraki gösteri için bana yardım edecek bir çift gönüllüye ihtiyacım var.

Now, for the next demonstration, I actually need a couple of volunteers To help me out.

Şimdi, bir sonraki adım çok önemli.

Now, the next part is very important.

Click to see more example sentences
sonraki other

Bir şeyler oldu, bu öğleden sonra başka şeyler oldu, bu yüzden yarın yaparız, mesele değil yani.

Stuff, other stuff happened this afternoon, so We can do it tomorrow, it's not a problem.

Sonra ben uzaklara gittim ve birbirimizi bir daha hiç görmedik.

After that, I went away, and we never saw each other again.

Hayır, Hayır. İşte bir sonraki.

No, no, it's the other one.

Click to see more example sentences
sonraki following

Sen burada birkaç dakika bekle sonra beni izle, tamam mı?

You wait here for a few minutes and then follow me, OK?

İşten sonra onu takip edeceğim.

I'll follow him after work.

Dün onu takip ettim, ama sonra kaybettim.

Yesterday, I followed him, but I got lost.

Click to see more example sentences
sonraki future

Sonra onların geleceği için, öğrencileriniz için bunu yapmak, sen ve ben hem kabul çünkü bir hak.

Then do it for your students, for their future, because you and I both agree they deserve one.

Sonra gerçekle karşılaştılar, para yok, gerçek bir gelecek yok ve sonra da, biliyorsun

And then reality hits and no money and no real future, and then, you know

İyi bir polis, geleceği parlak sonra böyle bir şeyler oluyor.

Good policeman, bright future then something like this happens.

Click to see more example sentences
sonraki eventual

Fare sonunda sizin için gelecek ve sonra

The rat will eventually come for you, and then

Ama sonra, er geç, onu gerçekten unutacaksın.

But then, eventually, you really will forget about her.

Ve sonunda, bir sürü tartışmadan sonra,

And eventually, after much discussion,

Click to see more example sentences
sonraki follow-up

O öldükten sonra, Charlie son kontrollerini yapmıştı

After he died, Charlie did her last follow-up.

Takibi yaptıktan sonra, değil mi?

After you do the follow-up, right?

Sonraki soru, Leslie, bize göğüslerini göster!

Follow-up question, Leslie, show us your boobs!

sonraki subsequently, subsequent

Evet ama kartuş olaylarındaki anlaşmazlıklar ve sonraki olaylar

Yes but the cartridge controversy and the subsequent events

Qin daha sonra Han ve Zhao'yu sırayla fethetti.

Qin then conquered Han and Zhao subsequently.

Ama sonra esrarengizce sarayı terk etti ve bozuk suratla partner oldu

But subsequently left the palace and ganged up with Pockmark

sonraki ensuing

Üniteryenler ile Federalistler arasındaki sonraki savaş

The ensuing battle between Unitarians and Federalists

sonraki latter

Sonradan gelenlere Haylak deniyordu.

The latter were called Haylaks.

sonraki secondary

Fakat daha sonra başka bir şey gerçekleşiyor ikinci bir reaksiyon.

But then something else occurs, a secondary reaction.