Turkish-English translations for sonuçlar:

results · other translations

sonuçlar results

Emin değilim ancak Belediye Başkanı bu sefer sonuç istiyor Müfettiş.

I'm not sure, but the mayor wants results this time, Inspector.

DNA sonuçlarını bir kaç saat içinde alırız.

We should get DNA results in a few hours.

Ama iki artı ikinin herhangi bir sonucu olabilir.

But two plus two can have any kind of result.

Click to see more example sentences