soru

Evet ama şu an için sadece bir sorum var.

Yeah. Yeah, but for now, just the one.

Lütfen baba, izin ver sana bir soru sorayım lütfen bu kez lütfen, lütfen, bana gerçeği söyle

Please Papa, let me ask you one question and please this time please, please, tell me the truth

Ama şu anda, senin için çok önemli bir sorum var.

But right now, I have a very important question for you,

Johnny, sana bir soru sormak zorundayım. ve bu çok önemli, o yüzden dürüst olmanı istiyorum, tamam mı?

Johnny, I have to ask you a question and it's very important that you be honest, okay?

Bu biraz aptalca bir soru ama onun doğum gününde özel bir şey yapmak ister misin?

You know, this might sound like A stupid question, but do you wanna do something special On her birthday?

Onların sadece, çok uzun zaman önce tanıdığım bir adam hakkında bazı soruları var.

They just have some questions about a guy that I knew a very long time ago.

Tamam peki o zaman sana bir soru soracağım ve bunu bir kez soracağım.

Well, then, I'm gonna ask you a question, and I'm only gonna ask it once.

Üzgünüm ama bu gerçekten benim sorunum değil.

I'm sorry, but that's really not my problem.

Senin bir sorunun var ve benim bir sorunum var.

You have a problem and I have a problem.

Her gün bana aynı soruyu soruyorsun ve hergün ben de sana bilmiyorum diyorum

Every day you ask me the same question and every day I say I don't know.