Turkish-English translations for sorumlu:

responsible · accountable · in charge of · liable · keeper · leader · liable for · other translations

sorumlu responsible

Bu konuda çok ciddiyim çünkü tüm olanlar için kendimi sorumlu hissediyorum.

I'm very serious about this because I feel responsible for the whole thing.

Hayır, hayır, benim sorumluluğum.

No, no, it's my responsibility.

Bu benim sorumluluğum, baba.

It's my responsibility, Dad.

Click to see more example sentences
sorumlu accountable

Hem profesyonel hem de fiziksel olarak etik sınırlarını aştım ve bundan kendimi sorumlu tutuyorum.

Crossed ethical lines, professionally, physically, and I hold myself accountable for that.

Onları sorumlu tutun, lütfen eşim ve kızlarım için.

Hold them accountable, please for my wife and daughters.

Biz de onları sorumlu tutmaya çalışıyoruz, değil mi?

We are trying to hold them accountable, all right?

Click to see more example sentences
sorumlu in charge of

Ben özel ajan Ward ve bu davadan ben sorumluyum.

I'm Special Agent Ward and I'm in charge of this case.

Yu bir mahkeme görevlisi ve güvenlikten sorumlu bir memur.

Yu is a court official and in charge of security.

Ben her şeyden sorumluyum.

I'm in charge of everything.

Click to see more example sentences
sorumlu liable

Yani, ben avukat değilim ama bundan hastane sorumlu tutulmaz mı?

I mean, I'm no lawyer, but wouldn't the hospital be liable?

Sana bir şey olursa sorumlusu benim.

Something happens to you, I'm liable.

Bunun için de sorumlu değiliz.

We're not liable for that either.

Click to see more example sentences
sorumlu keeper

Rubeus Hagrid, Hogwarts'da anahtarlar ve etraftan sorumlu kişiyim.

Rubeus Hagrid, Keeper of Keys and Grounds at Hogwarts.

Delores Rodriguez, arşiv sorumlusu, eski haberler uzmanı.

Delores Rodriguez, keeper of archives, news-trivia expert.

Depo sorumlusu Sebeniç!

Szebenics Storehouse keeper!

sorumlu leader

Sana. Bir işadamı gibi konuşuyorsun. Sorumlu bir önder gibi.

You sound like a businessman a responsible leader.

Kendini bir dinle, adamı gibi konuşuyorsun, sorumlu bir lider.

Listen to you you sound like a businessman, a responsible leader.

sorumlu liable for

Bunun için de sorumlu değiliz.

We're not liable for that either.

Fitzpatrick Motors hiç bir hasardan sorumlu tutulamaz.

Fitzpatrick Motors isn't liable for any damages