sorumlulugundan

Üstü örtüldü ve nsanlar eylemlernn sorumlulugundan ve sonuçlarïndan korkuyorlar, bu yüzden kmse br sey söylemyor.

It's just cover-ups and people are afrad of culpablty and ramfcatons of ther actons, so there's nobody sayng crap.