sorunları

Hayır, sorun o değil

No, it's not that

Nasıl bir adamla olabilir Sen tüm ilgili çok şey ile ilgili bir sorun var olduğunu?

How can you be with a guy that's got a problem with the very thing you're all about?

Hayır, sorun yok, ben iyi biriyim.

No, no, no. It's good. I'm good.

Hayır ama sorun bu değil..

No, but that's not it.

Sorun sadece o değil.

It's not just that.

Sorun sen değil.

It's not you.

Sorun sen değil, benim.

It's not you, it's me.

Ah, hayır. sorun o değil.

Oh, no no, it's not that.

Sorun o değil. Sadece

It's not that, it's

Oh, senin için sorun yok, fakat onun için yeterince iyi değil

Oh, so it's okay for you, but it's not good enough for him.