Turkish-English translations for sosyal:

social · sociable · societal · other translations

sosyal social

Her kombinasyonu denedim doğum günü, Sosyal Güvenlik numarası, adresi telefon numarası.

I've tried every combination: you know, his birthday, Social Security number, address, phone number.

İsim, doğum tarihi, Sosyal Güvenlik numarası.

Name, date of birth, Social Security number.

Bu değil ne sosyal hizmetler diyor.

That's not what social services says.

Click to see more example sentences
sosyal sociable

Atletik, sosyal, iyi bir dinleyici ve temiz biridir.

He's athletic, sociable, a good listener and clean.

Çok sosyal bir adam değil miydi?

He was not a very sociable man?

Bu daha fazla sosyal olmak için gerekli.

It is necessary to be more sociable.

Click to see more example sentences
sosyal societal

Bu sosyal bir norm.

This is a societal norm.

Fanatik Marksistlere göre komünizim sosyal bir prototiptir.

For pure Marxists communism is a societal archetype.

Peki sosyal yapı nasıl? Hükümet?

So, um, what about societal structure?