spektrumlu

Geniş spektrumlu antibiyotikler işe yaramıyor.

Broad spectrum antibiotics aren't working.

Geniş spektrumlu antibiyotik var mı?

We got broad spectrum antibiotics?

Kan kültürünü alın. Antibiyotik başlayın. Vankomisin artı geniş spektrumlu bir gram negatif antibiyotik.

Draw a blood culture, start him on antibiotics, vancomycin plus broad gram-negative coverage.

Geniş spektrumlu antibiyotik vermeye başlayın.

Start her on broad spectrum antibiotics.

Geniş spektrumlu radyasyon monitörleri ve lazer termometreler hazır.

Broad spectrum radiation monitors and laser thermometers ready.

Yüksek spektrumlu taşınabilir röntgen sayesinde. Halk arasında X-ray olarak da bilinir.

High spectrum portable radiograph, colloquially known as the X-Ray machine.

Geniş spektrumlu antibiyotiklere başlatmak iyi bir karardı.

All right. Well, wide-spectrum antibiotics was a good call.

Geniş spektrumlu antibiyotiğe başlamalıyız.

We should start broad-spectrum antibiotics.

Geniş spektrumlu antibiyotikler aldı.

He got IVlG, broad-spectrum antibiotics

Donör kardeşe geniş spektrumlu antibiyotik başlamalıyız.

Start the donor brother on broad-spectrum antibiotics.