spordur

Yarışmak tehlikeli bir spordur Bay Russell, tamam mı?

Racing is a dangerous sport, Mr. Russell, okay?

İlk önce bir spordur.

It's a sport first.

Beysbol harika bir spordur çocuklar.

Baseball is a wonderful sport, boys.

Harika bir spordur.

Oh, great sport.

Balıkçılık gerçek bir spordur.

Fishing is a real sport.

Boks tuhaf bir spordur.

Boxing is a strange sport.

Ah, zor spordur.

Ah, tough sport.

Su kayağı tehlikeli bir spordur, özellikle bu sularda.

Water-skiing is a very dangerous sport, particularly in these waters.

Bilardo da bir spordur.

Pool is also a sport.

Ben, boks bir spordur.

Ben, boxing is a sport.