suçlusu

Ama bu onu bir savaş suçlusu yapmaz.

But that doesn't make him a war criminal.

Ben Constantine dünyanın en tehlikeli kurbağası ve bir numaralı suçlusu!

I am Constantine, the world's most dangerous frog and number one criminal!

O bir savaş suçlusu!

He's a war criminal.

O da bir savaş suçlusu mu?

Is he a war criminal?

Büyük ihtimalle bir savaş suçlusu.

He's probably a war criminal.

Bir şiddet suçlusu için iyi bir yer gibi gelmiyor kulağa.

Doesn't sound like the best environment for a violent offender.

Bir savaş suçlusu ve ve onun Atlanta'daki kızı hakkında.

It's about a war criminal. And his daughter, in Atlanta.

Adam uluslararası bir savaş suçlusu.

He's an international war criminal.

Savaş suçlusu, ya da değil

War criminal, maybe not.

Bir savaş suçlusu bulunmuş.

Found some war criminal.