türdür

Bu çok nadir bir türdür.

This is a rare species

Onlar iki farklı türdür.

They're two different species.

Tamamen farklı bir türdür Avukat Bey.

This is a different species, Counselor.

Onlar farklı bir türdür.

They're a different breed.

Meksika Boynuzlu Kurbağası çok özel bir türdür.

Mexican horny toad is a very special species

Çok nadir bir türdür.

It's a very rare strain.

Kolombiyalı kılsız bir türdür efendim.

Colombian is a hairless species, sir.

Sabırlı ol biraz. Arjantin kadınları özel bir türdür.

Be patient, Argentine women are a special breed.

Tüm bu türler tek bir türdür.

All this species mixing with species.

Evet, doğru. Fakat piranhalar çok tehlikeli bir türdür.

Yes, it's true, but piranhas are a very tricky species.