Turkish-English translations for türlü:

kind · all kind · sort · any kind · manner · other translations

türlü kind

Evet. Bu da eğlence ama, bu başka türlü bir eğlence.

Yes That is, it's fun, but is another kind of fun.

Yani, olur muhtemelen ellerini almak bir gibi, İstediğin araba her türlü Kırmızı Pontiac, belki?

So, you'd probably get your hands on any kind of car you wanted, like a red Pontiac, maybe?

O çılgın şeyler her türlü getirdi.

That brought all kinds of crazy stuff.

Click to see more example sentences
türlü all kind

Ve bin bir türlü yeni ağaç ve yeni çiçek için yeterince yer var.

And there is plenty of room for new trees and new flowers of all kinds.

Pastayı severim, doğum günü pastası, her türlü pasta

I like cake, birthday cake, all kinds of cake.

Ve bu her türlü dramaya sebep olmuş.

And it caused all kinds of drama.

Click to see more example sentences
türlü sort

Muhtemelen onlara her türlü yalanı söyledin, değil mi?

You probably told them all sorts of lies, didn't you?

Bana zarar verecek her türlü şey var orada.

All sorts of stuff to hurt me there.

Muhtemelen orada her türlü hayvan vardır.

Probably all sorts of animals out there.

Click to see more example sentences
türlü any kind

Eğer herhangi bir sorun varsa Her türlü.

If you have any problem, of any kind.

Yani, olur muhtemelen ellerini almak bir gibi, İstediğin araba her türlü Kırmızı Pontiac, belki?

So, you'd probably get your hands on any kind of car you wanted, like a red Pontiac, maybe?

Her türlü dans,.. müzik, kâğıt oynamak yasaktı.

Dancing, any kind of dancing, music, card-playing.

Click to see more example sentences
türlü manner

Ve adalet, top salvolarıyla, kama kılıçlarla, ve de her türlü acımasız metalle sağlanacak.

Justice will be dispensed by cannonade and cutlass, and all manner of remorseless pieces of metal.