tıbbi

Onun hakkında bir şey biliyor musun, tıbbi geçmişi bu adam hakkında herhangi bir şey?

Do you know anything about him; his medical history, anything about this guy?

Aslında, Onları buraya getirdim, çünkü tıbbi yardıma ihtiyaçları var.

Actually, I brought them here because they need medical attention.

Kaptan, tıbbi acil bir durum var.

Captain, there's a medical emergency

Bu tıbbi bir soru mu yoksa kişisel mi?

ls that a medical question or a personal one?

Tıbbi bir acil durum var.

We have a medical emergency.

Ne çeşit bir tıbbi acil durum hakkında konuşuyoruz?

What kind of medical emergency are we talking about?

Evet, tıbbi bir şey gibi geldi.

Yeah, it sounds like a medical thing.

Belki tıbbi bir rahatsızlığı vardır ya da tıbbi rahatsızlığı olan birini yutmuştur.

Maybe she has, like, a medical condition or she swallowed somebody with a medical condition.

Tıbbi yardıma ihtiyacı var, beni anlıyor musun?

She needs medical attention, do you understand me?

Ben tıbbi bir doktor değilim.

I'm not a medical doctor.