tıfıl

Ben artık tıfıl değilim.

I'm not a runt anymore.

Bir tıfıl yoksa Samson mu?

Is he a weakling or a Samson?

Seni lanet olası tıfıl beceriksiz piç!

God damn you lousy spud-pickin' mick bastard!

Aptal, tıfıl, meteliksiz, amele bir ahmak.

A stupid, short, white-trash, red-neck dumb ass.