Turkish-English translations for taç:

crowned, crown · tiara · petal · headband · other translations

taç crowned, crown

Ve baban dev bir taç takıyor kafasından çok daha büyük.

And your father wearing a giant crown. So much bigger than his head.

Kral için bir taç.

A crown for a king.

Hayır, taç değil o.

No, it's not a crown.

Click to see more example sentences
taç tiara

Dinle, Jaime, merak ediyordum da, Tacın çalındığı zaman, burada başka biri var mıydı?

Listen, Jaime, I was wondering, when the tiara was stolen, was anyone else still here,

Yeni doğan bebeğe beyaz altın kaplı bir taç.

A white gold tiara for a newborn baby.

Bulun bana o lanet tacı.

Find me that damn tiara.

Click to see more example sentences
taç petal

Senin adın ne, taç yaprağım?

What's your name, petal?

Bu taç yaprakları Polinezyalı bir prensesin elleri olduğu söylenir.

These petals are supposedly the hands of a Polynesian princess.

Özsuyu çiçeğin ortasından sızar. Ve taç yapraklarından aşağı akar.

Liquid oozes from the flower's center and trickles down the petals

Click to see more example sentences
taç headband

Senin tacın var mı?

Do you have a headband?

O tacın da parladığını söylemiştin.

You said that the headband sparkled.