tahta

Bak, sırtımda bir hedef tahtası var ve bu doğru değil.

Look, I have a target on my back, and this is not true.

Eğer büyür ve güzel bir tahta parçası olursan bu senin için iyi.

If you grow and turn into a piece of wood, good for you.

Geriye kalan her şey bir hayal, boyanmış tahta bir at gibi.

Everything else just seems like an illusion, "like a painted wooden horse.

Öyleyim, ama bu sadece tahta ve gümüş ayrıca mavi gözleri de yok.

I am, but this is only wood and silver, and it hasn't blue eyes.

Bakın, bu gerçekten harika bir tahta oyunu.

Look, it's this really great board game.

O sadece ufak bir tahta parçası.

It's just a little piece of wood.

Frankie Yale, Tahta Bacak Lonergan ve Vahşi Bill Lovett. Hepsi geliyor.

Frankie Yale, Peg Leg Lonergan and Wild Bill Lovett, they're all coming.

Hayır, Bu bir ruh tahtası.

No, this is a spirit board.

Sana elindeki o bıçak ve tahta parçası için bir dolar veririm.

I'll give you a dollar for that knife and piece of wood.

O iyi bir tahta ve ben onu seviyorum.

It was a good board, and I like it,