tanımlanamayan

Alice, Phil, Harper, Turner, Barker ve tanımlanamayan iki misafir hoş geldiniz.

Welcome, Alice and Phil and Harper and Turner and Barker and two unidentified guests.

Komutan, Solucan deliğinden tanımlanamayan bir araç geliyor.

Commander. An unidentified vessel is coming through the wormhole.

Tanımlanamayan Uçan Nesne.

Unidentified Flying Object.

Burada tanımlanamayan bir uçan nesne var Houston.

Houston, we seem to have an unidentified flying object.

Kurbana bir çok kez tanımlanamayan bir obje ile vurulmuş.

So, the victim was struck several times With an unidentified object.

Efendim, tanımlanamayan cisimler yaklaşıyor.

Sir, unidentified objects approaching.

Tanımlanamayan uçak hızla yaklaşıyor.

Unidentified aircraft approaching rapidly.

Tanımlanamayan araç yaklaşıyor.

Unidentified vehicle approaching.

Tanımlanamayan bir gemi yaklaşıyor

There's an unidentified vessel approaching.

Efendim, tanımlanamayan bir gemi yaklaşıyor.

Sir, unidentified craft approaching.