tanınıyordu

Ve onu tanıyor musun?

And you know him?

Onların sadece, çok uzun zaman önce tanıdığım bir adam hakkında bazı soruları var.

They just have some questions about a guy that I knew a very long time ago.

Hiç kimse onu gerçekten tanımıyor Başka ne varmış. Çünkü o yılda bir kere geliyor.

Well, nobody really knows him What else we got. because he only comes around once a year.

Ne, onu tanıyor musun?

What, you know him?

Evet, onu tanıyor musun?

Yeah, do you know him?

Hey, hey, onu tanıyor musun?

Hey, hey, do you know him?

Sen onu çok iyi tanıyorsun.

You know him very well.

Evet, beni tanıyorsun, değil mi?

Yeah, well, you know me, right?

Onu iyi tanıyor musun?

You know him well?

Beni çok iyi tanıyorsun değil mi?

You know me so well, right?