tarihçiler

Evet, ama önce polisim sonra bir gemi tutkunuyum amatör tarihçi sonra dietteyim sonra yine polisim

Yeah, but I'm a cop first then a boat enthusiast amateur historian yo-yo dieter then I'm a cop again

Baban, muhteşem bir tarihçi ve muhteşem bir insandı.

Your father was a great historian and a great man.

O Dr. Charles Grant, tarihçi.

He is Dr. Charles Grant, historian.

Dinozor avcıları için bir hayal kırıklığı ve tarihçiler için bir rahatlama.

A disappointment for dinosaur hunters and a relief for historians.

Amatör tarihçiler olarak bu savaşı, araziyi ve askeri manevraları okuduk.

Well, as amateur historians, we've studied this battle, the terrain, military maneuvers.

Lord Caldlow'u temsil ediyorum, kendisi başarılı, amatör bir sihirbaz ve tarihçi

I represent Lord Caldlow, accomplished amateur magician and historian

Bir tarihçi için hiç de fena değildi.

That wasn't at all bad for a historian.

O bir tarihçi.

He's a historian.

İngiliz tarihçi James Anthony Froud şöyle demiş: "Vahşi hayvanlar asla spor için öldürmez.

The british historian James Anthony Froud once said wild animals never kill for sport.

Sizin gibi bir büyük bir tarihçi

For a great historian like you