tarihçisin

Sen bir tarihçisin, değil mi?

You're a historian, right?

Sen bir tarihçisin ve bense tarihin bir parçasıyım.

You're an historian, and I am part of history.

Çok hoş bir tarihçisin.

You're very nice istorièara.