Turkish-English translations for tarih:

history · dated, date · historical · deadline · story · chronicle · other translations

tarih history

Ama kuşlar hakkında bir şey biliyor olabilirsin. Ama ülkenin tarihi kuşlar hakkında hiçbir şey bilmiyor.

You may know something about birds but you know nothing about the history of your country.

O benim tarih öğretmenim.

She's my history teacher.

Tarih mi istiyorsun?

You want history?

Click to see more example sentences
tarih dated, date

Senin ismin, onun ismi var, tarih ve diğer her şey var, işte bu.

We've got your name, his name, the date and everything, and there you are.

Tarih ve saat için teşekkürler.

Thanks for the time and date.

İkisi de aynı tarihte ölmüş.

Both died the same date.

Click to see more example sentences
tarih historical

Baylar ve bayanlar tarihi ve efsanevi Atlantic City rıhtımına hoş geldiniz.

Ladies and gentlemen, welcome to the historic and legendary Atlantic City boardwalk.

Önemli bir tarihi eser olduğundan, ait olduğu yer Harry.

As an important historical artifact it belongs to Harry.

Ve bu çok da kötü bir gün sayılmaz bizim için. Tarihi anlamda.

And that would not be a bad day for us, historically speaking.

Click to see more example sentences
tarih deadline

Senin de yeni sanat yönetmenin, ayrıca teslim tarihin de var.

He's your new art director too, and you have a deadline.

Son teslim tarihi dün geceydi. Üzgünüm, dostum. Anlaşma yatar.

Deadline was last night, so, sorry, buddy, no deal.

Ama, efendim, son tarih Ekim ayı.

But, sir, the deadline is October.

Click to see more example sentences
tarih story

Sovyet tarihi hakkında bir hikaye bu.

Soviet history is a story about

Tarih bu hikayeyi çoktan yazdı.

History has already written that story.

Tarihin en büyük haberi mi?

The biggest story in history"?

Click to see more example sentences
tarih chronicle

Kentsel nevrozların Oscar'lı tarihçisi.

Oscar-winning chronicler of urban neuroses.

Konoha Tarihi Neji Günlükleri

Leaf's History Neji Chronicles