Turkish-English translations for tarihi:

historic, historical · other translations

tarihi historic, historical

Baylar ve bayanlar tarihi ve efsanevi Atlantic City rıhtımına hoş geldiniz.

Ladies and gentlemen, welcome to the historic and legendary Atlantic City boardwalk.

Önemli bir tarihi eser olduğundan, ait olduğu yer Harry.

As an important historical artifact it belongs to Harry.

Ve bu çok da kötü bir gün sayılmaz bizim için. Tarihi anlamda.

And that would not be a bad day for us, historically speaking.

Click to see more example sentences