tarzı

Hayır, bu onun tarzı değil.

No, that's not like him.

Ve dedim ki: "Hayır, o tarz bir kız değil,

And I said, "No, she's not that kind of a girl.

Daha önce de bu tarz şeyler gördüm, ama bunun gibi değil.

It had seen things like these before, but nothing like that.

O bu tarz bir şeyi neden yapar ki?

Why would he do something like this?

Tamam, bak, ben o tarz bir kız değilim.

Okay, look, I am not that kind of girl.

Ne tarz bir insan bunun gibi bir şey yapar?

What kind of person would do something like this?

Bu o tarz bir şey değil.

It's not that kind of thing.

Aslında bu o tarz bir parti değil.

Uh, actually, it's not that kind of a party.

Hayır, biliyorum, ama o tarz bir şey değil.

No, I know, but it wasn't like that.

Her neyse, fark etmez o tarz bir kadın değilim artık.

Anyway, it doesn't matter, I'm not that kind of girl anymore.