tatili

En son ne zaman bir tatil günün oldu?

When was the last time you had a day off?

Ben her yere gittim. Ve sana söylüyorum bu olabilecek en kötü tatil.

I have been everywhere and I'm telling you, this is the worst vacation ever.

Evet, sadece düşünüyorum belki bu tatil o kadar da iyi bir fikir değildir.

Yeah, I'm just thinking maybe this trip isn't such a great idea.

Ne zaman bir tatil günü gerçekten bir tatil günü olacak!

When will a day off ever actually be a day off?

Çünkü gerçek bir tatil değildi. Gerçek bir aile de değildik.

Because it wasn't a real vacation and we weren't a real family.

Evet, bu çok büyük bir fırsat ve yaz tatilin için daha iyi ne olabilir ki?

Yeah, it's a huge opportunity, and what better way to spend your summer?

Bu iki gün değil, tamam mı, on günlük bir tatil, Jane!

This is not a couple of days, ok, this is ten days holiday, Jane!

Ve sana söylüyorum bu olabilecek en kötü tatil.

And I'm telling you, this is the worst vacation ever.

Sadece küçük bir tatile ihtiyacım var, hepsi bu.

I just need a little vacation, that's all.

İnanması zor ama Noel bir zamanlar, benim en sevdiğim tatil günüydü.

It's hard to believe, but once upon a time, Christmas was my favorite holiday.