Turkish-English translations for teşekkür:

thanks, thanking, thank · thank-you · appreciation · thankyou · thanksgiving · other translations

teşekkür thanks, thanking, thank

Sadece benim için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istedim.

I just wanted to say thank you for everything you've done for me.

Eğer sana teşekkür etmek için yapabileceğim bir şey varsa

Hey. If there's anything I can do to thank you

Çok teşekkür ederim, bu harika.

Thank you very much. That's great.

Click to see more example sentences
teşekkür thank-you

Sadece benim için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istedim.

I just wanted to say thank you for everything you've done for me.

Bugün için çok teşekkür ederim.

Thank you so much for today.

Bunu yaptığınız için çok teşekkür ederim.

Thank you so much for doing that.

Click to see more example sentences
teşekkür appreciation

Teklif için teşekkür ederim ama Arthur öldü ve bu konuda yapabileceğim bir şey yok.

Oh, I appreciate the offer, but Arthur is gone and there's nothing I can do about it.

Phoebe, davetin için gerçekten teşekkürler ama işe geç kaldım.

I really appreciate the invitation, Phoebe, but I'm late for work.

Evet teklif için teşekkürler ama

Yes. I appreciate the offer, but, uh

Click to see more example sentences
teşekkür thankyou

Beyler, kısa sürede bir araya geldiğiniz için teşekkürler.

Gentlemen, thankyou for coming together on such short notice.

Bunun için teşekkürler, Jimmy.

Well, thankyou for that, Jimmy.

Suzanne, meyveler için teşekkür ederim.

Suzanne, thankyou for the fruit.

Click to see more example sentences
teşekkür thanksgiving

Ve bu güzel Şükran Günü yemeği için, sana da teşekkürler, Ellie.

And thank you, Ellie, for making such a beautiful Thanksgiving dinner.

Adam, Şükran Günü'nde geldiğin için çok teşekkürler.

Hey, Adam. Thanks for coming in on Thanksgiving.

Teşekkürler, Ünlü rüya avcıları Şükra günü versiyonu!

Thanks, Celebrity Dream Makers Thanksgiving Edition!