tehlikeydi

Ama bu benim için yeni değil ve bence bu şey çok tehlikeli olabilir.

But it isn't new to me, and I think this thing could be very dangerous.

Tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz ve bu konuda bir şeyler yapmak istiyorsunuz.

We live in a dangerous world. And you want to do something about it.

Bak, bunun tehlikeli olabileceğini biliyorum, fakat bu bizim işimiz, değil mi?

Look, I know that this could be dangerous, but this is our job, right?

Bu tehlikeli bir ve bazen kötü şeyler olabiliyor.

It's a dangerous job, and sometimes bad things happen.

Bunun anlamı, bunun, çok fazla tehlikeli olacağı. Sadece senin için değil, arkadaşların için de.

It means going will be very, very dangerous, not just for you, but for your friends.

Bu senin için de, onun için de çok tehlikeli.

It's very dangerous for you and very dangerous for him.

Muhtemelen içinde bir çok gerçek var ve bu da onu oldukça tehlikeli yapıyor.

There's probably a lot of truth in it. That's what makes it so dangerous.

Hayır, bu senin için çok tehlikeli olur.

No, that would be too dangerous for you.

Sen eve git, bu senin için çok tehlikeli.

You just go home. It's too dangerous for you.

Çünkü bu tehlikeli bir görev ve sen de öğretmene benziyorsun.

Because this is a dangerous mission And you look like a school teacher.