Turkish-English translations for tekrar:

again · repeat · re-, re · back to · all · over · once again · over again · an · review · replay · run · repetition · recurrence · revision · recap · other translations

tekrar again

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve tekrar.

One two three four.. five.. six.. seven.. eight and again

Seni tekrar görmek çok güzel, evlat.

It's good to see you again, kid.

Haydi, ah, haydi onu tekrar yapalım, lütfen.

Let's, uh, let's do it again, please.

Click to see more example sentences
tekrar repeat

Bu yaratık tehlikeli, tekrar ediyorum, bu yaratık tehlikeli.

'This creature is dangerous. I repeat this creature is dangerous.

Şimdi benden sonra tekrar et. Yüce İsa.

Now repeat after me "Lord Jesus".

Benden sonra tekrar edin.

Please repeat after me.

Click to see more example sentences
tekrar re-, re

Şimdi tekrar yapıyorsun?

Now you're doing this again?

Tekrar üzgün olduğunu söyle.

Tell me again you're sorry.

Tekrar hepsini geri birlikteyiz sanırım.

Guess we're all back together again.

Click to see more example sentences
tekrar back to

Bir dakika için farklı görünüyorsun. Ve sonra tekrar kendine dönüyorsun değil mi?

You look different for a minute and then go back to yourself, right?

Ve yeni eski Patrick'in onu tekrar kazanmak için bir planı var.

And the new old Patrick he's got a plan to get her back.

Şimdi tekrar otobüs kullanıyor. Ve o kadar mutlu ki.

And now he's back to driving the bus, happy as hell.

Click to see more example sentences
tekrar all

O zaman tekrar büyük mutlu bir aile olabiliriz.

Then we can all be one big happy family again.

Tamam kontrol et ve beni tekrar ara.

All right, check it out and call me back.

Küçük ailemiz tekrar bir arada.

Our little family, all together again.

Click to see more example sentences
tekrar over

Evet, ya da belki de aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorumdur.

Yeah, or maybe I'm just doing the same thing over and over again.

House, tekrar aynı bilgiyi değil, daha fazla bilgi istiyor.

House wants more information, not the same information done over again.

Ve senin Fransız kadın var ya? Tıpkı Laurent gibi, çünkü onları tekrar tekrar yazmış.

And your french woman, she's just like Laurent, 'cause she wrote them over and over and over again.

Click to see more example sentences
tekrar once again

Bir kaç hafta önceydi saat çok geçti ve sonra tekrar geçen haftaydı.

Once a couple weeks ago it was pretty late and then again last week.

Bugün zaten bir kere vuruldum sen de beni tekrar vurma.

I've already been shot once today, don't shoot me again.

Çünkü Chicago'nun, tekrar yeni bir başlangıca ihtiyacı var.

Because Chicago once again needs a new beginning.

Click to see more example sentences
tekrar over again

Evet, ya da belki de aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorumdur.

Yeah, or maybe I'm just doing the same thing over and over again.

House, tekrar aynı bilgiyi değil, daha fazla bilgi istiyor.

House wants more information, not the same information done over again.

Ve senin Fransız kadın var ya? Tıpkı Laurent gibi, çünkü onları tekrar tekrar yazmış.

And your french woman, she's just like Laurent, 'cause she wrote them over and over and over again.

Click to see more example sentences
tekrar an

Beni bir saat içinde tekrar ara sana bir çeşit bir numara vereceğim.

Call me back in an hour, I'll have a number for you of some kind.

Bir saat sonra tekrar ara.

Call back in an hour.

Bu eski bir mesaj kimse tekrar dinlemek istemez.

That's an old message. Nobody needs to hear that.

Click to see more example sentences
tekrar review

Haber yok, hava durumu yok, tiyatro eleştirileri yok. Sadece bu var. Tekrar tekrar.

No news, no weather, no theater reviews, just that over and over again.

Son bir kez tekrar edelim.

So let's review one last time.

Tekrar bir gözden geçirelim Da Vinci.

Let's review the events again, Da Vinci.

Click to see more example sentences
tekrar replay

Bu sadece yüksek çözünürlüklü tekrar gösterim.

This is just a high-def instant replay.

TEKRAR ama çok dolu.çok kalabalık. ardından Lehto!

REPLAY Lamy arrives at full speed. Lehto is stopped.

Eric tekrar oynatsana.

Eric, replay this.

Click to see more example sentences
tekrar run

Zar zor yaşıyordu ve şimdi tekrar kaçtı.

Barely alive, and now he's run off again.

Eğer köpek tekrar sana koşarsa, bunu dene.

If the dog runs to you again, try this.

Sahneyi tekrar edelim Teşekkür ederim, Gus.

Let's run the scene again. Thanks, Gus.

Click to see more example sentences
tekrar repetition

Biraz tekrar etmişsin sanki, değil mi?

It's a bit repetitive, isn't it?

Basit bir sayısal tekrar.

A simple numerical repetition.

Bir sanatçı için, tekrar etmek ölümdür.

To an artist, repetition is death.

Click to see more example sentences
tekrar recurrence

Bu Tekrar'ın, ikimiz için de ikinci bir şans olmasını umuyorum.

I hope this Recurrence might mean a second chance for both of us.

O zamandan beri şiddetli ve tekrarlanan travma geçiriyor. Öyle mi?

He's suffered severe and recurrent trauma ever since.

Buna tektonik tekrar deniyor.

It's called tectonic recurrence.

Click to see more example sentences
tekrar revision

Yazı sonra ikinci editöre gider, ve yazar tekrar gözden geçirir.

Then it goes to a second editor, and the writer revises it again.

Daniel Graystone otobiyografisini tekrar gözden geçiriyor.

Uh, daniel graystone is revising his autobiography.

tekrar recap

Davayı tekrar özet geçeyim mi uykucu?

Shall I recap the case, sleepyhead?