telefonu

Şimdi, beni iyi dinle genç adam Bu sefer, Bu telefon numarası şeften geliyor.

Now, you listen to me, young man this time, this phone number comes from the Chief.

Belki bir yerlerde bir isim vardır, Bir telefon numarası, ve onları geri getirebiliriz.

Maybe there's a name somewhere, a phone number, and we can get it back to them.

Bana verdiği numarayı aradım, ama ama bir telefon numarası değildi, öyle mi?

I called that number she gave me, but But it wasn't a phone number, right?

Bir kaç dakika önce garip bir telefon aldım ve ben

I got a weird phone call a couple of minutes ago and I

Bir şüpheli var olan bilinen son adresi beş yaşında, cep telefonu yok, ailesi yok.

I got a suspect whose last known address is five years old, no cell phone, no family.

Ama o gece bir telefon geldi.

But I got a call that night.

Ben gidip, ayakkabı ve yiyecek bir şeyler alayım. Ve telefon edeceğim, hemen geri dönerim, tamam mı?

Alright, I'm gonna get some shoes and some food and make a phone call and I'll be right back, okay

Bunun anlamı; adres yok, telefon yok, para yok, zaman yok.

That means no address, no phone, no money, no time.

Sonra bir gün bir telefon aldım.

Then one day, I got a call.

Bu çok önemli bir telefon konuşması.

This is a very important phone call.