telepatik

Bunlar kulağa oldukça ikna edici geliyor Doktor ancak asıl gerçek telepatik deneylerin

All this sounds very convincing, doctor, but in actual fact, telepathic experiments

Bu bir telepatik veritabanı. Dünyadaki her şeyden daha karmaşık.

It's a telepathic database more complex than anything on earth

Hayır, ben telepatik ya da bunun gibi bir şey değilim.

Oh, no, I'm not telepathic or anything like that.

Buz kristallerinin düşük seviye bir telepatik alanı var gibi.

The ice crystals seem to have a low level telepathic field.

Hayır Charlie ben telepatik bir süpürge değilim.

Charlie, no, I'm not a telepathic vacuum cleaner.

O telepatik iletişimin bir şekli veya daha basit bir şey olabilir.

It could be a form of telepathic communication or something more elemental.

Düşük düzeyde telepatik bir alan onları birbirine bağlıyor.

There's a low level telepathic field connecting them.

O da telepatik ırklara yabancı bir kavramdır.

It's also a concept alien to the telepathic races.

Ben bir çeşit telepatik bir yetenekle doğdum.

I was born with a kind of telepathic ability.

Aslında, Yoda'nın teknik olarak telepatik güçleri yoktu.

Actually, Yoda technically didn't have telepathic powers.