Turkish-English translations for tenha:

secluded · lonely, lone · deserted · other translations

tenha secluded

Peki daha iyi bir yeri nereden bulacaksın, bu kadar tenha ve bana bu kadar yakın?

And where would you find a better place, so secluded, so near me?

En tenha yer değil, değil mi?

Not the most secluded place, is it?

Sessiz ve tenha bir yer bulmak istiyoruz.

We want to find someplace quiet and secluded.

Click to see more example sentences
tenha lonely, lone

Burası kesinlikle tenha bir yer.

Sure, this is a lonely place.

İntikam karanlık ve tenha bir yoldur.

Revenge is a dark and lonely road.

Tenha ve şirin.

Lonely and lovely.

Click to see more example sentences
tenha deserted

Burası tenha bir yer.

This place is deserted.

Avustralya tenhaları, Sahra çölü, Nevada düzlükleri

Australian outback, Sahara desert, Nevada plains

Yol hemen hemen tenha görünüyordu.

The road seemed almost deserted.