We also found translations for word tenor in English.

tenor

Her zaman en iyi olduğumu söylerdi. En iyi İtalyan tenor.

She always said I was the best, the best Italian tenor

Çünkü, efendim, benim adım Felix olduğu ve tenor şarkı.

Because, sir, my name is Felix and I sing tenor.

Ben hiç keman ya da tenor saksafon çalmadım.

Me, I never played the violin or the tenor sax.

Selam, ben Walt Tenor.

Hi, I'm Walt Tenor.

Dünyanın en büyük tenoru.

The world's greatest tenor.

Niye Jon Vickers gibi bir tenor yok artık?

Why don't they have tenors like Jon Vickers anymore?

Selam adım Bob Tenor.

Hi, name's Bob Tenor.

Walt ve Bob Tenor selamlayın.

Please welcome Walt and Bob Tenor.

Tenor ve soprano saksafonda Gölge Henderson.

On tenor and soprano saxophone, Shadow Henderson.

Özellikle tenor saksofon.

Especially tenor sax.