tepki

O kadar çok kere oldu ki, annem çok olgun bir tepki geliştirdi.

It's happened so many times that my mom's developed a very mature reaction,

Bu genel bir tepki Jim ve sana neden olduğunu söyleyeyim.

That's a common reaction, Jim, and let me tell you what it is.

Bu hareketi iyi düşün, evlat Çünkü bu sadece bir tepki.

Now, you think about this move, son. Because it's just a reaction.

Her etki, yani evlilik için, bir tepki yani zengin boşanma avukatı olur.

For every action, marriage, there is a reaction, rich divorce lawyer.

Bu normal bir tepki.

This is a normal reaction.

Jules, biliyorum orda değildim, ama güçlü hislerim var. Aşırı tepki veriyorsun.

Jules, I know I wasn't there, but I have a strong feeling you're overreacting.

Sen çoğunlukla geç kalıyorsun, Amy, Ve sen de böyle tepki veriyorsun, Jake.

So you're usually late, Amy, and this is usually your reaction, Jake.

Bu doğal bir tepki.

It's a natural reaction.

Bu beni çok düşündürdü, çünkü hiç normal bir tepki değildi.

That made me think, because that's not a normal reaction.

Bu bir konuşma için harika bir tepki.

That's a great response to a conversation.