terketti

Karısı onu terketti ve herkes "Ona biraz zaman verin.

His wife left him and everyone said "Give him some time.

Ama karısı onu başka bir adam için terketti.

But his wife left him for another man

Karın seni bu yüzden mi terketti?

Is this why your wife left you?

O yüzden mi beni terketti.

That's why he left me.

Ve ondan bir hafta sonra da beni terketti.

And a week after that, he left me.

Yani, bu yüzden mi terketti?

You think that's why she left?

Ve karın seni terketti?

And your wife left you?

Senin baban, sizleri başka kadın için terketti.

Your dad left you guys for another woman.

Benİ başka kadın İçİn terkettİ Hayır

He left me for another woman. No.

Annesi beni başka bir adam için terketti sanıyor.

She thinks her mother left me for another man.