Turkish-English translations for tersine:

on the contrary · backward, backwards · over · contrariwise · other translations

tersine on the contrary

Tam tersine, onun için büyük planlarım var.

On the contrary, I have great plans for him.

Tam tersine, ben her zaman seninle mutlu olmuşumdur.

On the contrary, I have always been happy with you.

Tam tersine, her şeyi çok iyi anlıyorum.

On the contrary, I understand all too well.

Click to see more example sentences
tersine backward, backwards

Bu müzedeki her şey tersine çalışır.

Everything in this museum works backwards.

Burada herşey tersine gider.

Here, everything goes backwards.

Onun bakış açısından, karınca ileri ve geri, ayrıca saat yönünde ve saat yönünün tersine de hareket edebilir.

From its point of view, the ant can move forwards and backwards, and it can also move clockwise and counterclockwise.

Click to see more example sentences
tersine over

Evet çünkü heryeri ter yapmışsın Tamam evet Çok sıcak

Yeah, 'cause you sweated all over it. Okay, well, it's hot.

tersine contrariwise

Tam tersine ben Tweedledum, bu Tweedledee.

Contrariwise, I'm Tweedledum, he's Tweedledee. DODO: