testleri

DNA testleri ile ilgili komik bir şey biliyorum

You know, the funny thing about DNA tests

İki tam gün boyunca test zeka testleri, başarı testleri, kişilik testleri, adını siz koyun.

Two full days of testing intelligence tests, achievement tests, personality tests, you name it.

Ama toksin testi için kan ve doku numuneleri ile DNA referans numuneleri için testleri yaptım.

But I did run blood and tissue samples for tox as well as reference samples to DNA.

Şu ana kadar bütün kan testleri negatif çıktı.

So far, all the blood tests have come back negative.

Kan testleri de negatif çıktı.

And the blood tests were negative.

Hayır. Kan testleri negatif çıktı.

No, blood tests were negative.

Evet. Dr. Saroyan toksin testleri temiz çıktı dedi yani uyuşturucu ve alkol yok.

Yeah, and Dr. Saroyan said his tox screens came back clear, so no drugs or alcohol.

Evet, ama görünüşe göre sen bensiz bu testleri yapamıyorsun.

Yes, but apparently you cannot run these tests without me.

Kan testleri yap ve bu aramızda kalsın.

Run blood tests and keep it between us.

Bak, bu testleri yapmayı ben de istemiyorum.

Look, I don't want to do these tests either.