ticari

Ben bir ışık için bir ticari gördü o sarı dişler yapabilirsiniz İki dakika sonra beyaz.

I saw a commercial for a light that can make yellow teeth white in two minutes.

İşte bir tane daha.'Ticari Bilgisayar Sistemleri." Bak bu güzel.

Here's one. "Business Computer Systems." That's a good one.

Evet bu ticari bir uçuş değil.

Yeah, this is not a commercial flight.

'Ticari Bilgisayar Sistemleri." Bak bu güzel.

Business Computer Systems." That's a good one.

Evet, Artık gün fazla ticari oldu ve insanlar ne anlama geldiğini unuttu, ama ben hatırlıyorum.

And, yeah, Leap Day has become too commercial. And people have forgotten what it really means, but I remember.

Ne güzel bir ticari hareket.

It's a good business move.

Bu. .büyük ulus uzun zamandan beri büyük bir ticari güçtür.

This great nation has long been a great commercial power.

Ve şu anda bize doğru gelen ticari bir uçak var.

And we've got a commercial aircraft coming right over us.

Dedim ki, harika bir ticari hissi var.

I said. he has great business sense!

Bu sadece bir ticari sorun değildir.

It's not just a business issue.