tohumlar

İçlerinde ne var? Bu eski bir karışım. Yumuşak, açmamış tohumlar gül yapraklarıyla tatlandırılmış.

What's in them? it is an ancient mixture soft, unborn grains flavored with rose petals.

Bu eski bir karışım. Yumuşak, açmamış tohumlar gül yapraklarıyla tatlandırılmış.

It is an ancient mixture soft, unborn grains flavored with rose petals.

Sadece taze tohumlar için gitmiyor musun?

Aren't you just going for fresh seeds?

Tohumlar milyonlarca dolar değerinde.

Seeds worth millions of dollars.

Tohumlar, polenler, virüsler, bakteriler, algler ve böcekler.

Seeds, pollen, viruses, bacteria, algae and insects.

Bunun içinde tohumlar var.

There's some seeds in this.

Ben bunları alacağım. Bak, Akira, tohumlar.

OK, I'll take these Look, Akira, seeds

Bu tohumlar senin sorumluluğundaydı.

These seeds were your responsibility.

Bu tohumlar yeni mi geldi?

Those new seeds come in?

Artık sanal olarak böyle tohumlar yok.

There virtually are no public seeds anymore.