Turkish-English translations for topçu:

artillery · gunner · artilleryman · cannoneer, cannon · other translations

topçu artillery

Kaptan, Ana topçu insanlı ve hazır!

Captain, the main artillery manned and ready!

İkinci hattımız Albay White'ın destek topçu birlikleri ve kısımlardaki tahkimatlarımız.

Our second line. Colonel White's supporting artillery and our inner fortifications.

Ana Topçu, çocuklar!

Main Artillery, guys!

Click to see more example sentences
topçu gunner

Topçu Laredo için sıcak bir ağırlama duyalım.. Tommy Webber!

Let's hear a warm welcome for crack gunner Laredo, Tommy Webber!

Bu benim yeni kuyruk topçu, Billy.

This is my new tail gunner, Billy.

Topçu Laredo için sıcak bir ağırlama duyalım..

Let's hear a warm welcome for crack gunner Laredo

Click to see more example sentences
topçu artilleryman

Daha sonra bir genç topçu gördüm, yorgun, üstü kan ve kir içinde.

Then I saw it was a young artilleryman, weary, streaked with blood and dirt.

O bir İspanyol topçu eri!

He's a Spanish artilleryman!

Bir İspanyol topçu eri ve Koska.

A Spaniard artilleryman and Koska.

Click to see more example sentences
topçu cannoneer, cannon

Topçu yerleri, orada ve orada, uzun ve kısa menzilli.

Cannon placements there and there, long and short range.