torbasısın

Sen bir kum torbasısın.

You're a punching bag.

Sen canlı bir yumruk torbasısın.

You are a human punching bag.

Sen hain bir çöp torbasısın.

You're a disloyal bag of trash.

Tanıdığım en iyi kum torbasısın.

You're the best human sandbag.

Tam bir pislik torbasısın, bunu biliyor musun?

You're such a scumbag. You know that?

Ricky, sen bir pislik torbasısın!

Ricky, you are a scum dumpster!

Ne tür bomboş, ahlaksız bir pislik torbasısın sen?

What kind of vacant, amoral scumbag are you?